หน้าแรกประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
Media Player
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ผลงาน
กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติ อบต.
งานบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)
โปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ
หนังสือราชการ สถ.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มาลงทะเบียนตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
กิจกรรม
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต...
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (สสจ.บึงกาฬ) นายเศรษฐพงค์ พิมพ์ภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่งานการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน รพ.บุ่งคล้า ได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอบต.โคกกว้าง เพื่อติดตามรับทราบปัญหาแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการออกเหตุร้ายช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยผ่านระบบ 1669 สสจ.บึงกาฬ มาเยี่ยม อบต.โคกกว้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุระพันธ์ ผ่านสำแดง : นายก อบต.โคกกว้าง
นายประยงค์ ศรีใคร : ปลัด อบต.โคกกว้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ชุมมชน
ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดเก็บ และบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
ผู้เข้าชมวันนี้
9
ผู้เข้าชมเดือนนี้
433
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5640
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (2)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (2)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (1)
งานวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 (1)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (2)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (2)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 -  2559 (1)
โครงการประชุมประชาคม ระดับตำบล 2557 - 2559 (1)
ข้อมูลทั้งหมด : กิจกรรม
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ