Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
25 มีนาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ณ หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง และหมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่