Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
แจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต

แจ้งเบาะแส
ข้อมูลของผู้แจ้ง
รหัสบัตรประชาชน
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์
อาชีพ

รายละเอียดการแจ้งเบาะแส
ประเภทการแจ้งเบาะแส
ข้อกล่าวหา
รายละเอียดพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหา
ตำบล/แขวง ที่เกิดเหตุ
อำเภอ/เขต ที่เกิดเหตุ
จังหวัด ที่เกิดเหตุ
เอกสารแนบ

สอบถาม