Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง นายอภิเดช พรมพิมพ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง นายเอกพล ศรีสุนทร ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมคณะทีมช่าง ลงพื้นที่ออกสำรวจจุดตั้งโครงการขุดลอกห้วยขามเปี้ย หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้มโฮง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ