Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เเละ คณะร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (ส.ส.) ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ในอำเภอ บุ่งคล้า จังหวัด บึงกาฬ