Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายพยุ เพียงเเก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการเเทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ต้อนรับขณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพครูเเละการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกกว้าง
สอบถาม