Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ เเละ คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างจัดกิจกรรมรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร(ส.ส.) เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ในเขตพื้นที่ที่มีรายชื่อ