Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง มอบหมายให้ นายเอกพล ศรีสุนทร ผู้อำนวยการกองช่าง สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9