Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างเเละคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง เพื่อจัดทำร่างเเผนพัฒนท้องถิ่น 2566-2570 ครั้งที่ 1 เเละเพื่อพิจารณาร่างเเผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567