Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 อบต.โคกกว้าง พร้อมด้วย พนักงาน อบต.โคกกว้าง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้แก่ คนพิการที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย 1 ราย นางหนูเเต๋ว นาสิงห์พร้อม ณ หมู่ที่ 5 บ.โนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ