Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 ส.ค. 2566 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ลงพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง เพื่อเก็บข้อมูลในการดำเนินการขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย
สอบถาม