Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 นายเฉลิม อุดมกันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโคกกว้าง ร่วมมอบบ้านให้กับ นางหนูเเต๋ว นาสิงห์พร้อม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566