Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
8 พฤศจิกายน 2566 ให้การต้อนรับ นายสุวรรณา กุมภิโร(ส.ส.หม่ำ) ส.ส.จังหวัดบึงกาฬ เขต 2 พร้อมด้วย นางบุญนาค พระตลับ สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ เขตอำเภอบุ่งคล้า นายถิ่น แดวขุนทด สมาชิกสภาจังหวัดบึงกาฬ เขตอำเภอบึงโขงหลง ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากพี่น้องชาวตำบลโคกกว้าง เพื่อนำปัญหา บูรณะการเเก้ไขปัญหาร่วมกัน
สอบถาม