Subdistrict Administrative Organization Khokkwang
042 499 001
เวลาทำการ 08:30 - 16:30
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

นายศักดิ์ชาย เคนคำพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุม
E-mail : Sakchai7351@gmail.com
โทร : 0637386691 042499001

สอบถาม